1. Začínáme

Pro designéry

Soubor komponent využitelných při designování portálů a webů MV.

Začínáme

Tento design systém vznikl jako ucelený soubor komponent využitelných při designování portálů a webů pro Ministerstvo vnitra (dále jen MV). Jde o stále se vyvíjející projekt, který by měl být dále doplňován o další styly a komponenty, pokud to dává smysl. Účelem projektu je zjednodušit práci designerům, kteří na projektu pracují a umožnit jim využít knihovnu prvků, která zajistí konzistenci napříč všemi portály a weby pro MV.

Dříve než začnete designovat

  • Stáhněte si Sketch soubor s hotovými styly a komponentami. Pokud nepoužíváte Sketch, projděte si Seznam komponent
  • Pokud daná komponenta (např. tlačítko nebo pole formuláře) je již navržena, nemá smysl ji vytvářet znovu a v jiné podobě. Účelem design systému není potlačovat designerovu kreativitu, ale naopak mu umožnit využívat existující jazyk, aby mohl kreativitu zaměřit na rozhovory s uživateli, workshopy se stakeholdery či service design jako takový.
  • Pokud vytváříte jakékoli nové prvky, dbejte na zachování stylu, ve kterém jsou tvořeny prvky stávající.
  • Jakýkoli nově vytvořený prvek vždy konzultujte nejen se stakeholdery, ale rovněž s tvůrci design systému. Tento prvek se pak může objevit v design systému jako další komponenta nebo modifikace komponenty stávající a bude možné jej dále používat.

Podporované nástroje

Podporovanými nástroji rozumíme takové nástroje, pro které jsou připraveny již hotové komponenty, určené k tvorbě drátěných modelů, vizuálního designu i interaktivních (grafických) prototypů, určených k uživatelskému testování.

sketch-logo

Sketch

Standard pro vizuální designéry, který umožňuje tvorbu pixel-perfect grafických návrhů, s ohledem na snadnou implementaci vizuálního stylu do frontendu webu či aplikace.

Detailní popis nástroje Sketch

Pluginy

Pokud pro tvorbu prototypů používáte nástroj Axure RP, doporučujeme, pro pohodlnou komunikaci mezi oběma nástroji a kopírování elementů v kompatibilním formátu, stažení Axure Sketch pluginu pro program Sketch.

Ukázka použití při kopírování komponent či celých stránek z programu Sketch

Ukázka použití

Ke stažení

V sekci Ke stažení najdete Sketch starter kit, který obsahuje všechny potřebné komponenty pro návrh nového webu. Na stránce najdete také fonty a další užitečné nástroje.