Design systém4.0

Pro designéry

Tento design systém vznikl jako ucelený soubor komponent využitelných při navrhování webů a aplikací pro veřejnou správu. Jde o stále se vyvíjející projekt, který by měl být dále doplňován o další styly a komponenty, podle potřeb uživatelů. Účelem projektu je zjednodušit práci designerům a umožnit jim využít knihovnu prvků, která zajistí konzistenci napříč digitálními produkty veřejné správy.

Dříve než začnete navrhovat

  • Stáhněte si Gov.cz Materials s hotovými styly a komponentami. Pro použití si jej naimportujte do svého projektu ve Figma.
  • Pokud daná komponenta (např. tlačítko nebo pole formuláře) je již navržena, nemá smysl ji vytvářet znovu a v jiné podobě. Účelem design systému není potlačovat designerovu kreativitu, ale naopak mu umožnit využívat existující jazyk, aby mohl kreativitu zaměřit na rozhovory s uživateli, workshopy se stakeholdery či service design jako takový.
  • Pokud vytváříte jakékoli nové prvky, dbejte na zachování stylu, ve kterém jsou tvořeny prvky stávající.
  • Jakýkoli nově vytvořený prvek vždy konzultujte nejen se stakeholdery, ale rovněž s tvůrci design systému (kontakt: design@dia.gov.cz). Tento prvek se pak může objevit v knihovně design systému jako další komponenta nebo modifikace současné komponenty a bude možné jej dále používat

Podporované nástroje

Podporovanými nástroji rozumíme takové nástroje, pro které jsou připraveny již hotové komponenty, určené k tvorbě drátěných modelů, vizuálního designu i interaktivních (grafických) prototypů, určených k uživatelskému testování.

Logo Figma

Figma

Figma je cloudový nástroj pro designery k tvorbě drátěných modelů, vizuálního designu i interaktivních prototypů. Umožňuje týmu pracovat v reálném čase na společných projektech. Funguje v jakémkoliv prohlížeči bez nutnosti instalace. V základní verzi je zdarma. Více informací o nástroji naleznete na figma.com.