1. Komponenty

Kalendář

angl. Calendar

Slouží pro zobrazení události.

Ukázka kalendáře

Upozornění: Příklad na obrázku zcela nesplňuje směrnici o přístupnosti webového obsahu WCAG 2.1. V budoucnu bude nahrazen adekvátním příkladem.

Responzivní (RWD) zobrazení

Slouží pro zobrazení na menších zařízeních (mobilech, tabletech). Více o typech zařízení najdete na stránce Mřížka.

Pro náhled chování na menším zařízení lze využít náhled komponenty Výběr data.

Použití

 • Pro přehled o událostech, které uživatele čekají nebo již proběhly
 • Pro zobrazení jednotlivých událostí

Popis komponenty

Komponenta se skládá z pěti částí:

Schéma kalendáře

Upozornění: Příklad na obrázku zcela nesplňuje směrnici o přístupnosti webového obsahu WCAG 2.1. V budoucnu bude nahrazen adekvátním příkladem.

Označení

Používejte označení, které dá uživateli kontext použití komponenty. Název by měl vždy korespondovat se zobrazovaným obsahem.

Příklady vhodného označení:

 • Kalendář
 • Nadcházející události
 • Moje události
 • atd.

Přepínání měsíců

Slouží k prohlížení měsíců, kde uživatel pro přechod na následující měsíc využije šipky vpravo, pro zobrazení minulého měsíce využije šipky vlevo.

 • Zobrazujte vždy aktuální měsíc a rok

Přepínání měsíců ovlivňuje týdenní kalendář (zobrazuje se vždy odpovídající týden podle měsíce)

Týdenní kalendář

 • Týdenní kalendář vždy podléhá vybranému měsíci v roce
 • Ve výchozím stavu zobrazujte aktuální měsíc rozdělený po týdnech
 • Zobrazujte i dny z minulého měsíce (zobrazte vždy dny, které uplynuly od začátku týdne)

  Například:

  • Pokud je prvním dnem v měsící pátek 1. 12. 2017, zobrazte i interval 27. 11.-30. 11. (pondělí - čtvrtek).
 • Zobrazujte i dny z následujícího měsíce (zobrazte vždy dny, které scházejí k dokončení následujícího týdne, což umožní rychlý přehled jaké události uživatele čekají v dalším týdnu, aniž by musel zvolit následující měsíc)

  Například:

  • Pokud je posledním dnem v měsíci neděle 31. 12. 2017, zobrazte i následující týden 1. 1.-7. 1. 2018
  • Pokud je posledním dnem v měsíci čtvrtek 30. 11. 2017, zobrazte i následující interval 1. 12.-3. 12. 2017

Zobrazení dnů a událostí

Dbejte na barevné odlišení jednotlivých dnů.

Zobrazení dnů a událostí calendar_day

Upozornění: Příklad na obrázku zcela nesplňuje směrnici o přístupnosti webového obsahu WCAG 2.1. V budoucnu bude nahrazen adekvátním příkladem.

 • Aktuální den
 • Den bez události (ať už nadcházející nebo uplynulý)
 • Den s událostí (ať už nadcházející nebo proběhlou)

Náhled události

 • Může být použit pro zobrazení jedné nebo více následujících událostí
 • Není nutné zobrazovat, pokud není k dispozici dostatek místa

Tlačítko

 • Slouží pro zobrazení dalších událostí nebo spuštění související akce (např. založení nové události).
 • Více o komponentě Tlačítko

Užitečné odkazy