1. Začínáme

O design systému

Informace ke vzniku, rozvoji, podpoře a aplikování na další weby Ministerstva vnitra.

Design systém pro digitální produkty

Design systém je scénář, podle kterého Ministerstvo vnitra navrhuje a vyvíjí weby a digitální produkty. Design systém má pomoci dalším týmům rychleji vytvářet digitální produkty, které budou konzistentní napříč veřejnou správou.

Přínosy design systému

Úspora nákladů

Přepoužitím vzhledu a kódu navrhnete výsledný web nebo portál rychleji a ušetříte čas i peníze.

Konzistence

Design systém definovanými principy, pravidly a komponentami pro vytváření jednotlivých stránek:

  • podporuje konzistenci a soudržnost uživatelského rozhraní,
  • zlepšuje uživatelský prožitek - orientace a použití je snadnější,
  • zajišťuje konzistenci výstupů od jednotlivých dodavatelů,
  • umožňuje rychlejší, levnější a kvalitnější vývoj nových webů a portálů,
  • poskytuje komponenty a styly, které vám usnadní vytvořit web, který splňuje požadavky zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Přidaná hodnota výroby

Jakmile jsou stanovené standardy, mohou se týmy zaměřit na úkoly s vyšší přidanou hodnotou (např. na další zlepšování webů a portálů prostřednictvím uživatelských výzkumů, testování atp.).

Kdo s design systémem zpravidla pracuje

  • Designéři - navrhují uživatelské rozhraní - více informací pro designéry
  • Vývojáři - vyvíjí navržené řešení - více informací pro vývojáře
  • Úředníci - tvoří obsah a kontrolují správnost informací z faktického pohledu - více informací v sekci Pravidla pro tvorbu obsahu

Použití design systému

V současnosti jsou principy design systému aplikovány na těchto webech:

V rámci rozvoje je počítáno s aplikováním design systému i na další weby a portály spadající pod resort MV.

Užitečné odkazy