1. Začínáme

O Design Systému

Informace ke vzniku, rozvoji, podpoře a aplikování na další weby Ministerstva vnitra.

Proč Design Systém?

Design Systém byl vytvořen v návaznosti na Portál veřejné správy a Portál občana.

Design Systém pro digitální produkty

Design Systém je scénář, podle kterého Ministerstvo vnitra navrhuje a vyvíjí weby a digitální produkty. V rámci resortu MV má Design Systém pomoci dalším digitálním týmům rychleji vytvářet digitální produkty, které budou konzistentní s novým portálem MV.

Přínosy Design Systému

Úspora nákladů

Přepoužitím vzhledu a kódu navrhnete výsledný web nebo portál rychleji, čímž dojde k časové i finanční úspoře.

Konzistence

Design Systém definovanými principy, pravidly a komponentami pro vytváření jednotlivých stránek:

  • podporuje konzistenci a soudržnost uživatelského rozhraní
  • zlepšuje uživatelský prožitek - orientace a použití je snadnější
  • zajišťuje konzistenci výstupů od jednotlivých dodavatelů
  • umožňuje rychlejší, levnější a kvalitnější vývoj nových webů a portálů
  • poskytuje komponenty a styly, které vám usnadní vytvořit web, který splňuje požadavky zákona č. 99/2019 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Přidaná hodnota výroby

Jakmile jsou stanovené standardy, mohou se týmy zaměřit na úkoly s vyšší přidanou hodnotou (např. na další zlepšování webů a portálů prostřednictvím uživatelských výzkumů, testování, atp.).

Kdo s Design Systémem zpravidla pracuje

  • Designéři - navrhují uživatelské rozhraní - více informací pro designéry
  • Vývojáři - vyvíjí navržené řešení - více informací pro vývojáře
  • Úředníci - tvoří obsah a kontrolují správnost informací z faktického pohledu - více informací v sekci Pravidla jak tvořit obsah

Použití Design Systému

V současnosti jsou principy Design Systému aplikovány na těchto webech:

V rámci rozvoje je počítáno s aplikováním Design Systému i na další weby a portály spadající pod resort MV.

Užitečné odkazy