1. Pravidla

Jak na strukturu webu

Dobrá struktura webu pomáhá uživatelům ve snadném nalezení informací, tedy v dobré použitelnosti webu.

Co je struktura a proč je důležitá

Při tvorbě nového webu je důležitý nejenom obsah, ale právě struktura, do které se celý obsah zasadí. Struktura je rozvržení informací na webu tak, aby byly lehko nalezitelné. Struktura ovlivňuje celkový zážitek a použitelnost webu. Struktura je tedy základní kámen při tvorbě webu.

Informační architektura

Informační architektura, zkráceně IA, je specializace, která se zabývá právě strukturováním a organizováním informací a obsahu na webu, v mobilních a desktopových aplikacích či na sociálních sítích.

IA má za cíl uspořádat informace tak, aby uživatel nalezl bez velkého úsilí vše, co potřebuje. Pomáhá tedy uživateli v pochopení, kde se právě nachází, co vyhledal, jaké informace jsou kolem a kam se dále dostane.

Organizace informací ovšem záleží na několika faktorech:

 • Uživatelé - potřeby cílové skupiny (návštěvníků webu)
 • Kontext - potřeby businessu (příp. vlastníků webu), jejich politika, kultura, technologie, omezení…
 • Obsah - co se má zobrazovat, jaké dokumenty, datové typy a množství…

IA má tyto 4 hlavní komponenty:

 • Organizační systém - jak kategorizovat a strukturovat informace
 • Štítkovací systém - jak reprezentovat informace
 • Navigační systém - jak uživatelé procházejí a posouvají se dál informacemi a obsahem
 • Vyhledávací systém - jak uživatelé vyhledávají informace

SEO

SEO je anglická zkratka pro search engine optimization, česky pak optimalizace pro vyhledávače.

Jde o metody, které mají za cíl například to, aby se daná webová stránka zobrazovala na předních místech výsledků vyhledávání. Získání této přední pozice ve vyhledávání totiž zvyšuje šanci, že na danou stránku návštěvníci kliknou a navštíví ji. Hodnocení relevantnosti webových stránek provádí vyhledávač. Ten provádí hodnocení, které je založeno na nepřímých znacích (struktura webu, počty odkazů, metadata…).

SEO a IA

IA má velký dopad na SEO. To, jak je organizován obsah a informace na webu, ovlivňuje použitelnost, konverzi a pořadí. Pořadím se myslí to, jak vysoko je umístěný web ve výsledcích vyhledávání. Pokud se tedy na webu vyskytuje obsah, který se opakuje, nebo se indexuje velké množství obsahu, který je špatně definovaný, má to nepříznivý dopad na SEO. Pro vytvoření dobré IA z pohledu SEO je důležité vytvořit si analýzu klíčových slov.

Jak navrhnout strukturu webu

Webová stránka běžně obsahuje velké množství informací, které není jednoduché správně seřadit a seskupit. Aby seskupení a struktura informací byla pro návštěvníky webu intuitivní a snadno použitelná, musíte projít jednotlivé kroky procesu pro tvorbu této struktury:

1. Cíle společnosti (příp. firmy)

Strukturu navigace byste měli vytvořit tak, aby byla v souladu s cíli společnosti. Je potřeba si tedy určit, jaké tyto cíle jsou (sdělit návštěvníkům snadno nějakou informaci? aby si co nejvíce lidí vytvořilo datové schránky?).

2. Cíle návštěvníků webu

Strukturou webu byste měli ctít nejenom cíle dané společnosti, ale také primárně cíle návštěvníků, kteří na web přichází.

Je tedy vhodné vědět, o jaké návštěvníky jde a co na webu hledají. V případě nedostatečných informací je vhodné provést například hloubkové rozhovory a informace si doplnit.

Pokud znáte uživatele a jejich cíle, potřeby na webu, jako další krok si sepište nejčastější scénáře (úkoly), které na webu návštěvníci provádí. V neposlední řadě je dobré vědět, z jakých zařízení návštěvníci na web chodí a na tyto aspekty pak myslet při návrhu struktury u responzivního zobrazení (pro mobily a tablety).

3. Analýza konkurence

Je dobré nevymýšlet již vymyšlené, ale inspirovat se u podobných webů. Projděte si je a zodpovězte si přitom tyto otázky:

 • Jak zobrazují informace?
 • Jak snadné je dané informace najít a proč?
 • Díky čemu je informace snadné/těžké najít?

Inspirací může být i to, jak to nedělat, pokud IA konkurenčního/podobného webu není dobrá.

4. Obsah

Pokud už web existuje, a tím pádem i jeho obsah, musíte se umět správně rozhodnout, co nechat a co změnit. V případě, že už obsah webu je, je dobré si udělat jeho audit. Ten je buď úplný, nebo částečný.

Úplný audit

Vypíšete postupně všechny informace ze všech stránek webu. Tím se myslí všechny položky, interaktivní obsah, obsah, který je možné stáhnout. Informace můžete přehledně vypsat např. do excelu nebo do nástrojů na myšlenkové mapy např. (Mindmeister). Tato metoda zabere nejvíce času, ovšem je nejužitečnější.

Částečný audit

Vypíšete položky pouze z nejdůležitějších stránek a nejdete do tak hluboké úrovně.

4.1 Seskupení obsahu

Po auditu obsahu, tedy vypsání si stávající struktury z webu, musíte tento obsah seskupit nově.

Je důležité se na obsah podívat s odstupem, prioritizovat ho a seskupit. Vhodnou metodou pro seskupení obsahu je metoda Třídění karet (anglicky Card sorting). Metoda je více popsána v bodě 4.3 Ověření správné struktury.

4.2 Tvorba navigace

V této fázi již znáte obsah webu a máte jej rozčleněný do skupin.

Následuje vytvoření mapy stránek, která zvizualizuje navigaci a provázanost obsahu. Mapa stránek je soubor, který vám ukáže, jaké stránky by měl web mít a jak budou mezi sebou propojené.

Pokud máte stránky rozmyšlené, vytvoříte navigaci. Tu byste měli vytvořit podle provázanosti těchto stránek a také názvů skupin obsahu.

4.3 Ověření správné struktury

Pro zjištění a ověření si, že strukturu, tedy informační architekturu webu, máte správně navrženou a uživatelům se snadno používá, jsou vhodné tyto metody:

 • Třídění karet (anglicky Card sorting) je metoda, která slouží pro organizování většího množství informací. Cílem je pochopit, jak o informacích přemýšlejí uživatelé, jaké jsou mezi nimi vztahy. Díky tomu pak můžete informace seskupit tak, aby nejenom skupiny, ale také názvy těchto skupin dávaly uživatelům smysl.

 • Tree testing je metoda, která slouží pro ověření srozumitelnosti informační architektury webu. Díky ní ověříte, jak snadno dokážou uživatelé najít potřebné informace.

Užitečné odkazy

Rozcestník

Menu

Pravidla pro tvorbu obsahu

Responzivní webdesign

Indexace

Analýza klíčových slov

Mindmeister

Třídění karet

Tree testing