Novinky

První update

Design Systém má novou verzi! Podívejte se, jakými změnami Design Systém prošel a co je v něm nového:

  • Pravidla - nová pravidla týkající se struktury webu, tvorby obsahu, umisťování log na stránku, přístupnosti webových stránek a responzivního webdesignu
  • Styly - nová kapitola o používání obrázků na stránkách a přibyla také část kapitoly k typografii mobilního zobrazení
  • Komponenty - k dílčím změnám došlo i zde, ale větší obohacení této sekce plánujeme do příští verze Design Systému
  • Ke stažení a nástroje - nové odkazy na online nástroje, které pomohou při kontrole přístupnosti webových stránek

Webové stránky https://designsystem.gov.cz/ jsou nyní v souladu s pravidly přístupnosti na úrovni AA.

Do budoucna budeme Design Systém upravovat na základě zpětné vazby, aby co nejvíce vyhovoval co nejširšímu okruhu uživatelů. Mezi připravované změny patří například rozšíření Design Systému o design použitelný také pro interní aplikace úřadů. Dále navrhneme také řešení pro jiný framework než bootstrap a Design Systém budeme dále obohacovat o nové prvky.

Úvodní release

Připravili jsme první verzi Design Systému, která obsahuje:

  • definici základních vzhledových prvků (barvy, typografii, rozvržení a ikony)
  • definici základních komponent
  • pravidla pro tvorbu obsahu
  • pravidla přístupnosti
  • základní startovací set pro designéry a vývojáře

Dále chceme pracovat na kontinuálním rozšiřování Design Systému a dokumentaci zlepšovat tak, abychom nejen vývojářům a desinérům poskytli maximálně užitečný nástroj. Plánujeme uvolnit další nástroje pro vývojáře, přidávat další komponenty a hlavně zapracovávat podněty a připomínky, které k Design Systému získáme. Věříme, že tímto pomůžeme zlepšit nejen portály a weby spadající pod Ministerstvo vnitra.