Doplňky

angl. Utilities

Pro řadu základních úprav vzhledu můžete využít předpřipravené doplňkové třídy z Bootstrap 4.

Doporučujeme nastudovat:

  • Odsazování - vnější a vnitřní okraje ve tvaru {vlastnost}{strana}-{zařízení}-{velikost}. Základní jednotka pro odsazení je 15px (velikost 1).
  • Clearfix – clearfix pro vyčištění floatů.
  • Zobrazování – všechny možné vlastnosti display (d-none) napříč breakpointy (d-lg-block).
  • Vkládané prvky – stylování responzivních vkládaných prvků (embed-responsive), včetně modifikátorů pro poměry stran (embed-responsive-4by3).
  • Flexbox layout – layout komponent, nepleťte si s klasickou bootstrapovskou layoutovou mřížkou, která je určená pro rozvržení stránky. Obě jsou velmi užitečné.
  • Floaty – například float-left nebo responzivní float-lg-none.
  • Šířky – přednastavená je stupnice po čtvrtinách (w-25 jako width: 25%).
  • Zavírací ikonka - například pro zavření modálního okna
  • Další: barvy, rámečky, pozicování, schovávání textu, svislé zarovnání a viditelnost prvku.